قوانین بازگشت کالا

خریدار در صورت انصراف از خرید پس از پرداخت وجه و ارسال کالا می تواند کالای خریداری شده را به هزینه خود مرجوع کند و چنانچه واحد کارشناسی کالا٬ معیوب یا فاسد بودن آن را تایید کند وجه پرداختی خریدار به ایشان مسترد می گردد.