روشهای ارسال کالا

کلیه کالاها از طریق اداره پست جمهوری اسلامی ایران به صورت سفارشی و بیمه شده ارسال می گردد.